administrator

English: administrator
Cebuano
: magdudumala (n), tagdumala (n), administrador (n)


Example:

English: His father’s job is an administrator.
Cebuano: Ang trabaho sa iyang amahan kay magdudumala.


Tags: ,

Comments closed.