attach

English: attach
Cebuano: kabit (v); ikabit (v); kabitan (v); lakip (v); ilakip (v, request); lakipan (v);


Example:

English: I attach a copy of my notes for your information.
Cebuano: Nag-kabit ako og kopya sa ako’ng mga nota para sa imo’ng impormasyon.


Tags: , , , , , ,

Comments closed.