further

English: further
Cebuano: dugang (adv);


Example:

English: The officer did not ask me further questions.
Cebuano: Wala nangutana dugang pangutana ang opisyal.


Tags: ,

Comments closed.