heard

English: heard
Cebuano: nadungog (v); nadunggan (v) ; napaminawan (v); nabati (v); napamati-an (v);


Example:

English: I heard the bus conductor shouting.
Cebuano: Nadungog ko ang konduktor nag singgit.


Tags: , , , , ,

Comments closed.