luster

English: luster
Cebuano: sidlak (n); kakinlaw (n); kasilak (n); kasilaw (n); kasinaw (n); kinlaw (n); silak (n); silaw (n); sinaw (n); kahayag (n);


Example:

English: A good character adds luster to your reputation.
Cebuano: Ang maayo nga kinaiya maka dungag og sidlak sa imo’ng dungog.


Tags: , , , , , , , , , ,

Comments closed.