mutual

English: mutual
Cebuano: balusay (adj); usa’g-usa (adj); pareho (adj); kumon (adj);


Example:

English: She loves me and the feeling is mutual.
Cebuano: Nahigugma siya kanako ug nag balusay kami og pagbati.


Tags: , , ,

Comments closed.