nowadays

English: nowadays
Cebuano: karon (adv); karon nga panahon (adv);


Example:

English: It’s not safe to walk alone nowadays.
Cebuano: Dili maayo nga mag lakaw na maginusara karon nga panahon.


Tags: , ,

Comments closed.