purpose

English: purpose
Cebuano: katuyoan (n); plano (n); tumong (n);


Example:

English: What’s the purpose of you travelling to Basilan?
Cebuano: Unsa ang imo nga tumong sa pag byahi padulong sa Basilan?


Tags: , , ,

Comments closed.