quicksand

English: quicksand
Cebuano: huyonghuyong (n);


Example:

English: Hubris is the quicksand of success.
Cebuano: Ang pagkahambug mao ang huyonghuyong sa kalamposan.


Tags: ,

Comments closed.