quintuplet

English: quintuplet
Cebuano: limahan (n); tagilma (n); tinagilma (n);


Example:

English: A Filipino woman gave birth to quintuplets.
Cebuano: Isa ka Pilipino nga babae nakaanak og limahan ka kaluha.


Tags: , , ,

Comments closed.