quotation

English: quotation
Cebuano: kinutlo (v, n); lista sa gasto (n);


Example:

English: “Love the Lord your God” is a quotation from the Bible.
Cebuano: Kinutlo gikan sa Bibliya ang “Higugmaa ang Ginoo nga imo’ng Diyos”.


Tags: , ,

Comments closed.