rugged

English: rugged
Cebuano: gansangon (adj); kabatoan (adj); libaong (adj);


Example:

English: The road to success if rugged.
Cebuano: Kabatoan ang dalan padulong sa kalamposan.


Tags: , , ,

Comments closed.