upgrade

English: upgrade
Cebuano: asenso (adj, n); improb (v); usab (v); pag-usab (n);


Example:

English: My life needs an upgrade.
Cebuano: Kinahanglan og pag-usab ako’ng kinabuhi.


Tags: , , , ,

Comments closed.