vulnerable

English: vulnerable
Cebuano: dutlan (adj); masamdan (adj); madutlan (adj); maasdang (adj); mabangbang (adj); masakitan (adj);


Example:

English: Women and children are the most vulnerable members of society.
Cebuano: Ang mga babae og kabataan mao ang pinaka dali masakitan na membro sa katilingban.


Tags: , , , , , ,

Comments closed.