wretch

English: wretch
Cebuano: timawa (n); patay-gutom (n); dautan (n, adj);


Example:

English: I used to be a wretch, and people hated me.
Cebuano: Usa ako ka timawa kaniadto, ug maglagot ang mga tawo sa ako.


Tags: , , ,

Comments closed.