jar

English: jar
Cebuano: garapon (n); banga (n); alug-og (n); pakirig (v, eng: vibrate); pakurog (v, eng: vibrate); tadyaw (v); tay-og (v); tibod (v); ug-og (v); uyog (v); yugyog (v);


Example:

English: I could not open this jar.
Cebuano: Dili nako ma abri kini’ng garapon.


Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments closed.