aback

English: aback
Cebuano: nakalitan (adv); paingon sa likod (adv)


Example:

English: I was taken aback.
Cebuano: Nakalitan ko.


Tags: , ,

Comments closed.