additional

English: additional
Cebuano: dugang (adj);


Example:

English: The US is sending additional weapons to the Ukraine.
Cebuano: Nagpadala og dugang hinagiban ang US ngadto sa Ukraine.


Tags: ,

Comments closed.