adhere

English: adhere
Cebuano: pilit (v); dikit (v); tapot (v); hawid (v); pidpid (v); sunod (v); pikit (v);


Example:

English: The Iglesia followers adhere to their church’s teachings.
Cebuano: Nag sunod sa mga pagtudlo sa simbahan ang mga sumusunod sa Iglesia.


Tags: , , , , , , ,