admission

English: admission
Cebuano: pagpasulod (n); pagdawat (n); pag-angkon (n);Example:

English:  How much is the admission fee?
Cebuano: Pila ang bayad sa pagpasulod?


Tags: , , ,