advent

English: advent
Cebuano: pag-abot (n); sinugdan (n);Example:

English:  Since the advent of cheap airplane fare, travel has increased.
Cebuano: Ni-daghan ang pag-byahi sukad pag-abot sa barato nga plite sa eroplano.


Tags: , ,

Comments closed.