advise

English: advise
Cebuano: tambagi (v); tambag (v); maka-tambag (v);

Example:

English:  Who can advise Roque to be diligent in his job?
Cebuano: Kinsa maka-tambag kang Roque aron mag-kugi sa iya’ng trabaho?


Tags: , , ,