affection

English: affection
Cebuano: parayeg (n); pagpinarayganay (n); paghigugma (n); pagbati (n);

Example:

English:  My wife needs lots of love and affection.
Cebuano: Nanginahanglan ako’ng asawa og daghan nga gugma ug parayeg.


Tags: , , , ,