aim

English: aim
Cebuano: punting (n); ipunting (v); tinguha (n); plano (n); tumong (n); tunong (n);

Example:

English: One of my aims in life is to marry the right woman.
Cebuano: Isa sa mga tinguha ko sa kinabuhi mao ang pag minyo sa sakto nga babae..


Tags: , , , , , ,