all of these

English: all of these
Cebuano: kini nga tanan (kini’ng tanan);


Example:

English: I really appreciate all of these things you gave me.
Cebuano: Ako gyud gi-dayeg kini’ng tanan butang imo gi-hatag kanako.


Tags: , ,