along

English: along
Cebuano: daplin (prep); uban (prep); subay (adv);


Example:

English: We walked along the coastal road.
Cebuano: Nag lakaw kami subay sa dalan kilid sa dagat.


Tags: , , ,

Comments closed.