although

English: although
Cebuano: bisan pa (conj);


Example:

English: Although math is hard, I like my teacher.
Cebuano: Bisan pa lisod ang math, gahanan ko sa ako’ng maestra.


Tags: ,