apart from

English: apart from
Cebuano: gikan sa; gawas kang;


Example:

English: DSWD gave us rice and meat apart from the fish.
Cebuano: Naghatag ang DSWD og rice ug karne gawas sa isda.


Tags: , ,