arise

English: arise
Cebuano: bangon (v); tindog (v); bakod (v);


Example:

English: Arise and shine for today is God’s day.
Cebuano: Bakod ug kasilaw kay karo’ng adlaw ang adlaw sa Ginoo.


Tags: , , ,