attempt

English: attempt
Cebuano: tinguha (v); sulay (v); sulayi (n, request); suway (v); suwayi (n, request); pasulay (n); pagsuway (n);


Example:

English: Errol’s attempt to fight Manny ended in failure.
Cebuano: Ang pagsulay og away ni Errol kang Manny natapos sa kapakyasan.


Tags: , , , , , , ,

Comments closed.