awkward

English: awkward
Cebuano: bakikaw (adj); kiwag (adj); kiwaw (adj); salikwaot (adj); saliwa (adj);


Example:

English: My crush puts me in an awkward position.
Cebuano: Na kiwaw ako tungod sa ako’ng naibogan.


Tags: , , , , ,