crow

English: crow
Cebuano: uwak (n); tugtugaok (n, rooster cry);


Example:

English: The crow of the rooster annoys me.
Cebuano: Makalagot sa ako ang tugtugaok sa sunoy.


Tags: , ,