curious

English: curious
Cebuano: masusihon (adj); 


Example:

English: I’m curious to know what my father said.
Cebuano: Masusihon ako kung unsa gisulti sa ako’ng amahan.


Tags: ,