drainage

English: drainage
Cebuano: awasanan (n); hubasanan (n); kanal (n);


Example:

English: The barangay captain told the residents to clean the drainage.
Cebuano: Gisultian sa kapitan sa barangay ang mga residente na limpyohan ang kanal.


Tags: , , ,