dry

English: dry
Cebuano: mala (adj, v); uga (adj, v); giuga (v); gimala (v); mal’ha (v, request)


Example:

English: Dry your hands quickly.
Cebuano: Mal’ha pagdali ang imo’ng kamot.


Tags: , , , , ,