expansion

English: expansion
Cebuano: pagbukad (n); pagpalapad (n); pagpadako (n); pagtubo (n);


Example:

English: I believe in the expansion of my wealth.
Cebuano: Nagatuo ko sa pagpadako sa ako’ng kayamanan.


Tags: , , , ,