grindstone

English: grindstone
Cebuano: galingan (n);


Example:

English: Few Filipinos use grindstone nowadays.
Cebuano: Gamay nalang nga mga Filipino nagagamit og galingan karo’ng panahona.


Tags: ,

Comments closed.