gutter


English: gutter
Cebuano: kanal (n); sandayong (n);


Example:

English: The carpenter is repairing the gutter on the roof.
Cebuano: Gi ayo sa karpentero ang sandayong sa atop.


Tags: , ,