internal

English: internal
Cebuano: sa sulod (adj);


Example:

English: Some politicians ruin the nation’s internal affairs.
Cebuano: Nakadaut ang uban nga politiko sa sulod nga kalihokan sa nasod.


Tags: ,