into

English: into
Cebuano: paingon (prep); ngadto sa (prep); sa sulod sa (prep);


Example:

English: The water in Pasig river flows into the sea.
Cebuano: Paingon sa dagat ang tubig sa suba sa Pasig.


Tags: , , ,