introduction

English: introduction
Cebuano: pagduso (n); pasiuna (n); pagpailaila (n);


Example:

English:  I’m sure Digong needs no introduction.
Cebuano: Sigurado ko nga si Digong dili kinahanglan og pagpailaila.


Tags: , , ,