junction

English: junction
Cebuano: paghiusa (n); kanto (n); dugtong (n); dinugtongan (n);


Example:

English: The hospital is located at the junction.
Cebuano: Nahimutang sa kanto ang hospital.


Tags: , , , ,

Comments closed.