keeper

English: keeper
Cebuano: magbalantay (n); maghuhuput (n); magtitipig (n); tigbantay (n); tighuput (n); tigtipig (n);


Example:

English: I do my job well as a keeper.
Cebuano: Buhatong kong sakto ang trabaho ko na usa ka magbalantay.


Tags: , , , , , ,

Comments closed.