kinky

English: kinky
Cebuano: kulong (adj); kulot (adj); kulongon (adj); kuloton (adj); bigaon (adj); bastos (adj); abnormal (adj);


Example:

English: 1. My hair is a little kinky.
2. I avoid kinky relationships.
Cebuano: 1. Naa’y pagka kulong gamay ang ako’ng buhok,
2. Ako nga likayan ang abnormal na mga relasyon.


Tags: , , , , , , ,