ladies

English: ladies
Cebuano: mga babae (n); mga babaye (n);


Example:

English: The class is for ladies only.
Cebuano: Para sa mga babae lang ang klase.


Tags: , ,

Comments closed.