life

English: life
Cebuano: kinabuhi (n);


Example:

English: I like my life in the Philippines.
Cebuano: Gusto nako ako’ng kinabuhi sa Pilipinas.


Tags: ,