live

English: live
Cebuano: mabuhi (v); magkinabuhi (v); namuyo (v); nagpuyo (v); buhi (adj);


Example:

English: 1. I live in Cabuyao, Laguna.
2. There are no live animals in the museum.
Cebuano: 1. Namuyo ako sa Cabuyao, Laguna.
2. Wala’y buhi nga mga hayop sa museyo.


Tags: , , , , ,