louder

English: louder
Cebuano: kusoga (adj); kus’ga (adj); mas kusog (adj); mas lanog (adj); mas paka (adj); mas saba (adj); mas sipa (adj);


Example:

English: Sometimes, actions speak louder than words.
Cebuano: Usayahay, ang buhat mas saba pa sa mga pulong.


Tags: , , , , , , ,