need

English: need
Cebuano: kinahanglan (n, v);


Example:

English: I need you.
Cebuano: Nag kinahanglan ako kanimo.


Tags: ,

Comments closed.