nighfall

English: nighfall
Cebuano: pagsalop sa adlaw (n); salumsom (n); pag-abot sa gabii (n);


Example:

English: We hope to be back in Laguna by nightfall.
Cebuano: Naglaom kami nga makabalik sa Laguna pagsalop sa gabii.


Tags: , , ,